Rezerwat

Pieniny_widok_na_spisz_czorsztyn-1Rezerwat Zamek Czorsztyn. Rezerwat ten powstał w 1921 r. z inicjatywy ówczesnego właściciela Stanisława Konstantego Drohojowskiego, jako prywatny „rezerwat zupełny”. Miał wówczas powierzchnię 7,5 ha i chronił wartości przyrodnicze Góry Zamkowej wraz z ruinami średniowiecznej warowni. Jako rezerwat prywatny istniał do 1945 r. stanowiąc pierwszy chroniony obszar Pienin. Jego utworzenie wyprzedziło o 11 lat powołanie „Parku Narodowego w Pieninach”. W 1970 r. wszedł w skład powiększonego do 10,28 ha „Rezerwatu Zamek Czorsztyn”, a od 1996 r. stanowi integralną część Pienińskiego Parku Narodowego jako „Uroczysko Zamek Czorsztyn”.

Obszar rezerwatu jest niezwykle cenny pod względem geologicznym i przyrodniczym. Pod względem geologicznym należy wyróżnić cenne grupy skałek zamkowych z występującymi w nich skamieniałościami utworów jurajskich i dolnokredowych oraz deformacje uskokowe kilku generacji okresu trzeciorzędowego. Jeśli chodzi o cenne walory florystyczne uroczyska, należy wymienić rosnący wyłącznie w Pieninach pszonak pieniński. Jest to roślina endemiczna występująca tylko i wyłącznie na terenie Pienin. Na zamkowych skałkach występuje jego największa populacja. W innych częściach Pienin, także jest spotykany, jednak już nie tak licznie. Pozostałe stanowiska pszonaka pienińskiego to: Flaki i Upszar, a także niewielka populacja w Małych Pieninach, w wąwozie Homole. Jego żółte kwiaty kwitnące w czerwcu, stają się wówczas prawdziwą ozdobą zamkowych ruin.